تدریس خصوصی دروس دانشگاه


مدارهای الکتریکی
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات مهندسی
کنترل غیرخطی
ریاضی عمومی
محاسبات عددی
مقاومت مصالح
فیزیک عمومی
متره و برآورد
آمار و احتمال
شیمی عمومی
کنترل تطبیقی
برنامه نویسی
ترمودینامیک
کنترل خطی
مدار منطقی
الکترونیک
علم مواد
استاتیک
دینامیک
سیالات

برای تدریس و آموزش کلیه دروس دانشگاه با بهترین مدرسان و دبیران با ما تماس بگیرید .

PFC Blinking Text
تماس با ما

با زاموز زود آموز

test