تدریس خصوصی دروس کنکور

کنکور همان مسابقه ی بزرگ برای هر دانش آموز است. در کنکور حجم بالای مطالب و زمان کم چالشیست. در این مسیر که نیاز به سرعت بالا در عین دقت فراوان وجود دارد، معلم خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد. با تدریس خصوصی کنکور زاموز می توان تکنیک های تست زنی کنکور را به راحتی از مدرس آموخت. زاموز برای تدریس خصوصی کنکور در درس های کنکوری زیر مدرسین ویژه ای دارد:

ریاضیات گسسته
ریاضی و آمار
جبر و احتمال
هندسه تحلیلی
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
زبان فارسی
ریاضیات
فلسفه
منطق
ریاضی
حسابان
اقتصاد
زیست
فیزیک
هندسه
عربی
شیمی


برای تدریس خصوصی کنکور و آموزش دروس کنکور با بهترین مدرسان و دبیران با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

با زاموز زود آموز

test

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]